II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przemysł 4.0

20.03.2024 -22.03.2024

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

⁃ prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
⁃ prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski
⁃ dr hab. Zenon Jabłoński, prof. ANS
⁃ dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. ANS
⁃ dr hab. inż. Grzegorz Przydatek, prof. ANS
⁃ Assoc. prof. Phd.Eng. Narcis BARSAN “Vasile Alecsandri” University of Bacau – Romania
⁃ prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
⁃ prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik
⁃ prof. dr hab. inż. Jan Burek
⁃ prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
⁃ prof. dr. hab. inż. Piotr Cichosz
⁃ dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS
⁃ dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS
⁃ prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
⁃ prof. dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski
⁃ prof. Anjali DeSilva – Glasgov Caledonial University
⁃ prof. dr hab. inż. Wit Grzesik
⁃ prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec
⁃ prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
⁃ prof. dr hab. inż. Jerzy Korostil
⁃ prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
⁃ prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
⁃ dr hab. inż. Jerzy Langman, prof. ANS
⁃ prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko
⁃ prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski
⁃ dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM
⁃ dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK
⁃ dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO
⁃ prof. dr hab. inż. Kazimierz A. Orłowski
⁃ prof. dr hab. inż. Marian Partyka
⁃ prof. dr hab. inż. Stanisław Płonka
⁃ prof.dr hab.inż. Bartosz Powałka
⁃ prof. dr hab. inż. Włodzimierz Przybylski
⁃ dr hab. Witold Przygoda, prof. ANS
⁃ dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. ANS
⁃ prof. Joel Rech – University of Lyon France
⁃ dr hab. inż. Andrzej Ryniewicz, prof. ANS
⁃ prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
⁃ dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK
⁃ dr hab. inż. Roman Stryczek, prof. ATH
⁃ prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek
⁃ dr hab. Beata Detyna, prof. ANS AS