Organizatorzy

Organizatorem II Międzynarodowej Konferencja Naukowej Przemysł 4.0 jest
Wydział Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Wydział Nauk Inżynieryjnych ANS

Siedzibą Wydziału Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu  jest nowoczesny obiekt zlokalizowany przy ul. Zamenhofa 1a, w którym studenci mogą korzystać z multimedialnych sal wykładowych, nowoczesnych pracowni komputerowych i specjalistycznych laboratoriów. Na Wydziale Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych  kształcenie odbywa się na czterech kierunkach studiów realizowanych w wybieralnych grupach zajęć specjalizacyjnych:

 

  • -Informatyka – studia I i II stopnia
  • -Mechatronika- studia I i II stopnia
  • -Transport i logistyka – studia I stopnia
  • -Inżynieria produkcji – studia I
  • -Zarządzanie i inżynieria produkcji – II stopnia

 

Studia na Wydziale Nauk Inżynieryjnych dają także możliwość uzyskania certyfikatów oraz uprawnień eksploatacji urządzeń technicznych, instalacji i sieci energetycznych (SEP). Działalność badawcza: Wyniki prac badawczych z afiliacją WNI publikowane są w czasopismach krajowych i zagranicznych co przekłada się na postępujący wzrost uzyskanych stopni doktora oraz doktora habilitowanego.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący

dr hab.inż. Grzegorz Przydatek, prof. ANS

dr inz. Tomasz Kądziołka

 

Sekretarz ds. współpracy z Komitetem Naukowym
dr hab. inż. Andrzej Ryniewicz, prof. ANS

 

Sekretarze

dr inż. Anna Mikulec

dr Grzegorz Litawa

 

Sekretarz ds. informatycznych

mgr inż. Nikodem Bulanda

 

Osoby do kontaktów z podmiotami gospodarczymi

dr inż. Sławomir Jurkowski

dr inż. Dariusz Smolarski