Program Konferencji

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przemysł 4.0 rozpoczyna się 20 marca 2024 roku o godzinie 12:00

20 marca 2024r. Dzień 1.

 

Rozpoczęcie Zakończenie
Rejestracja uczestników 12:00 17:00
Kolacja – wieczór integracyjny 17:30 20:00

 

21 marca 2024r. Dzień 2.

 

Rozpoczęcie Zakończenie
Śniadanie 08:00 09:00
Konferencja Prasowa 09:15 09:30
Otwarcie Konferencji

Wykład plenarny prof. Józef Gawlik

09:30 10:30
Przerwa na kawę 10:30 11:00
Obrady w sekcjach
Sesja IA 11:00 12:30
Sesja IB 11:00 12:30
Zwiedzanie laboratorium i pracowni WI 12:30 13:00
Obiad IBIS 13:00 14:00
Obrady w sekcjach
Sesja IIA 14:30 16:00
Sesja IIB 14:30 16:00
Przerwa na kawę 16:00 16:30
Wykład plenarny prof. A. Ruszaj 16:30 17:00
Obrady w sekcjach
Sesja IIIA 17:00 18:30
Uroczysta kolacja biesiadna 19:00 24:00

 

22 marca 2024r. Dzień 3.

 

Rozpoczęcie Zakończenie
Śniadanie 07.30 08:00
Wycieczka – zwiedzanie FAKRO i
Miasteczka Galicyjskiego
09:00 13:00
Obiad 14:00 15:00
Sesja IV – Posterowa 15:30 16:00
Zakończenie Konferencji 16:00 16:30

 

Sesje A i B

Otwarcie Konferencji Wykład plenarny 9:30 – 10:30
Prof. Józef Gawlik „Paradigms of Industry 4.0”
Sesja IA 11:00 – 12:30 sala 1,9
Przewodniczący sesji:

1.      Prof. zw. dr hab. inż. Józef Gawlik

2.      Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek

Wojciech Sawczuk Badania oleju hydraulicznego w warunkach eksploatacyjnych przed i po mikrofiltracji. Wybrane zagadnienia zużycia energii przez pojazdy szynowe.
Marcin Bączek Wykorzystanie zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0 w procesie prostowania smukłych wyrobów drążonych.
Stanisław Pytel Inżynieria wtrąceń niemetalicznych w stalach konstrukcyjnych o polepszonej skrawalności
Daniel Pociecha Opracowanie Systemu Szybkiego Montażu do instalacji rurowych, w zakresie technologii przygotowania, składania i spawania rurociągów stalowych
Wojciech Klimek Automatyzacja i integracja systemów produkcyjnych w mieszanym środowisku wytwórczym
Sesja IB 11:00 – 12:30 sala 0,8
Przewodniczący sesji:

1.      Prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski

2.      Prof. dr hab. inż. Jerzy Korostil

Witold Przygoda Advancements and challenges of machine learning and neural networks in particle physics
Piotr Bilon Practical applications of AI for automating the generation of statistical data sets describing the execution of the design process in engineering design companies
Janusz Jakóbiec Chromatografia gazowa i cieczowa jako podstawowe narzędzie oznaczenia właściwości niskotemperaturowych FAME i oleju napędowego z dodatkiem FAME
Stefan Ptak Poprawa właściwości niskotemperaturowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Zygmunt Burnus Chromatografia gazowa i cieczowa jako narzędzie w badaniach produktów ciekłych pirolizy mikrofalowej
Sesja IIA 14:30 – 16:00 sala 1,9
Przewodniczący sesji:

1.      Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

2.      Dr hab. inż. Andrzej Ryniewicz, prof. ANS

Daniel Pociecha Nowe technologie wznoszenia budynków, w obliczu wymagań stawianym w zakresie zapotrzebowania energetycznego, gospodarką odpadami oraz obojętności
Daniel Pociecha System kontroli jakości produkcji spawanych stalowych elementów, malowanych w automatycznej lakierni proszkowe
Daniel Pociecha Innowacyjne procesy wytwarzania prototypów produkcyjnych oraz nisko kosztowa produkcja małoseryjna – klocki Electrix

Nowoczesne metody projektowania, kontroli oraz zarządzania procesem produkcyjnym – klocki Qutrix

Jerzy Korostil Prognozowanie długoterminowe w systemach zarządzania obiektami technicznymi
Bogusław Cieślikowski Destruction of functional systems of a diesel engine resulting from the formation of PM deposits
Sesja IIB 14:30 – 16:00 sala 0,8
Przewodniczący sesji:

1.      Dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. P.M.

2.      Dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. ANS

Emilian Mosnegutu Evaluation of the municipal waste management considering the new concept of economy and population perceptions
Grzegorz Przydatek Ocena wpływu wybranych czynników logistycznych na efektywność wywozu odpadów komunalnych – studium przypadku
Łukasz Bojko Badanie parametrów mechanicznych i akustycznych korpusu gitary elektrycznej
Łukasz Stępniewski Zastosowanie wytwarzania przyrostowego metodą FDM w procesach naprawczych pojazdów szynowych
Kazimierz Opoka Innowacje w transporcie drogowym procesem poszerzającym efektywność branży i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wykład Plenarny 16:30 – 17:00
Prof. Adam Ruszaj Bioniczne Inspiracje w Obszarze Inżynierii Mechanicznej
Sesja IIIA 17:00 – 18:30 sala 1,9
Przewodniczący sesji:

1.      Prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec

2.      Dr hab. inż. Grzegorz Przydatek, prof. ANS

Arkadiusz Kamiński Zastosowanie wodoru w transporcie – spalanie, trwałość silnika oraz aspekt ochrony środowiska
Emilia Basta

Natalia Zwolińska

Badanie parametrów fizykochemicznych jakości wód powierzchniowych Nowego Sącza w kontekście uprzemysłowienia i urbanizacji obszarów miejsko-wiejskich w celu zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi – prezentacja wstępnych wyników badań.

Efektywność wykorzystania energii w przemyśle

Przemysław Bratkowski Badania możliwości zastosowania filamentu TPU-93A w procesie wytwarzania przyrostowego do produkcji uszczelnień na potrzeby hydrauliki i pneumatyki przemysłowej
Michał Chruściński Innowacyjne rozwiązania w zakresie przemysłu 4.0 wykorzystane w procesie kucia trzpieni budowlanych wykorzystywanych w zbrojeniach na przebicie
Zbigniew Cichoński Wykorzystanie technologii szybkiego prototypowania w branży kolejowej

Sesja posterowa

Sesja IV Posterowa 15:30 – 16:00 sala 0,8
Przewodniczący sesji:

1.      Dr inż. Sławomir Jurkowski

2.      Dr inż. Dariusz Smolarski

Agnieszka Bartkowiak Agility culture w logistyce produkcji makaronu na przykładzie MŚP
Sławomir Kołodziejski „Badania oleju hydraulicznego w warunkach eksploatacyjnych przed i po mikrofiltracji”
Sławomir Kołodziejski Zastosowanie metody FDM/FFF wytwarzania przyrostowego w procesach naprawczych pojazdów szynowych.
Magdalena Rykała Badania możliwości zastosowania filamentu TPU-93A w procesie wytwarzania przyrostowego do produkcji uszczelnień na potrzeby hydrauliki i pneumatyki przemysłowej
Beniamin Stecuła Porównanie właściwości mechanicznych na rozciąganie wydruków 3D z filamentów ABS-42 z ABS-45455- spełniającym normy palności EN45545 na poziomie HL1, HL2, HL3
Łukasz Stępniewski Zastosowanie technologii RFiD w procesach logistycznych przy produkcji
Sławomir Jurkowski Ocena możliwości zastosowanie metod szybkiego prototypowania przy budowie maszyn technologicznych CNC z wykorzystaniem metody MSA przy ocenie zdolności produkcyjnej
E – Postery
Tomasz Wojtarowicz Analiza funkcjonowania systemów światłowodowych
Dariusz Wójs Elektrownia wiatrowa przyjazna środowisku
Roman Chudy Stan technologicznej warstwy wierzchniej po obróbce sekwencyjnej
Marta Bogdan – Chudy Wpływ minimalnego smarowania MQL na właściwości tribologiczne stopu Ti6AL4V w skojarzeniu z węglikiem spiekanym z różną konfiguracją powłok
Michał Stoliński Ocena manualnych systemów pomiarowych i weryfikacja możliwości implementacji automatycznych urządzeń