Conference program

The 2nd International Scientific Conference Industry 4.0 starts on Wednesday, March 20, 2024 at 12:00.

Day 1     March 20, 2024

 

Starting Ending
Registration of participants 12:00 17:00
Dinner – integration meeting 17:30 20:00

 

Day 2     March 21, 2024

 

Starting Ending
Breakfast 08:00 09:00
Press conference 09:15 09:30
Opening of the Conference Plenarny lecture by prof. Józef Gawlik 09:30 10:30
A coffe break 10:30 11:00
Proceedings in sections
IA Session 11:00 12:30
IB Session 11:00 12:30
Visiting the laboratory and workshop IF 12:30 13:00
Lunch IBIS 13:00 14:00
Proceedings in sections
IIA Session 14:30 16:00
IIB Session 14:30 16:00
A coffee break 16:00 16:30
Plenarny lecture by prof. A. Ruszaj 16:30 17:00
Proceedings in sections
IIIA Session 17:00 18:30
Gala dinner 19:00 24:00

 

Day 3     March 22, 2024

 

Starting Ending
Breakfast 07.30 08:00
Visiting FAKRO and

Miasteczka Galicyjskiego

 

09:00 13:00
Lunch 14:00 15:00
Sesja IV – Posterowa 15:30 16:00
Zakończenie Konferencji 16:00 16:30

 

Opening of the Conference Plenary lecture 9:30 – 10:30
Prof. Józef Gawlik „Paradigms of Industry 4.0”
IA Session 11:00 a.m. – 12:30 p.m., room 1,9
Chairman of the session:

1.      Prof. zw. dr hab. inż. Józef Gawlik

2.      Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek

Wojciech Szewczuk Badania oleju hydraulicznego w warunkach eksploatacyjnych przed i po mikrofiltracji. Wybrane zagadnienia zużycia energii przez pojazdy szynowe.
Marcin Bączek Wykorzystanie zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0 w procesie prostowania smukłych wyrobów drążonych.
Stanisław Pytel Inżynieria wtrąceń niemetalicznych w stalach konstrukcyjnych o polepszonej skrawalności
Daniel Pociecha Opracowanie Systemu Szybkiego Montażu do instalacji rurowych, w zakresie technologii przygotowania, składania i spawania rurociągów stalowych
Wojciech Klimek Automatyzacja i integracja systemów produkcyjnych w mieszanym środowisku wytwórczym
IB Session 11:00 – 12:30, room 0.8
Chairman of the session:

1.      Prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski

2.      Prof. dr hab. inż. Jerzy Korostil

Witold Przygoda Advancements and challenges of machine learning and neural networks in particle physics
Piotr Bilon Practical applications of AI for automating the generation of statistical data sets describing the execution of the design process in engineering design companies
Janusz Jakóbiec Chromatografia gazowa i cieczowa jako podstawowe narzędzie oznaczenia właściwości niskotemperaturowych FAME i oleju napędowego z dodatkiem FAME
Stefan Ptak Poprawa właściwości niskotemperaturowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Zygmunt Burnus Chromatografia gazowa i cieczowa jako narzędzie w badaniach produktów ciekłych pirolizy mikrofalowej
IA Session 14:30 – 16:00, room 1,9
Chairman of the session:

1.      Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

2.      Dr hab. inż. Andrzej Ryniewicz, prof. ANS

Daniel Pociecha Nowe technologie wznoszenia budynków, w obliczu wymagań stawianym w zakresie zapotrzebowania energetycznego, gospodarką odpadami oraz obojętności
Daniel Pociecha System kontroli jakości produkcji spawanych stalowych elementów, malowanych w automatycznej lakierni proszkowe
Daniel Pociecha Innowacyjne procesy wytwarzania prototypów produkcyjnych oraz nisko kosztowa produkcja małoseryjna – klocki Electrix

Nowoczesne metody projektowania, kontroli oraz zarządzania procesem produkcyjnym – klocki Qutrix

Jerzy Korostil Prognozowanie długoterminowe w systemach zarządzania obiektami technicznymi
Bogusław Cieślikowski Destruction of functional systems of a diesel engine resulting from the formation of PM deposits
IB Session 14:30 – 16:00, room 0.8
Chairman of the session:

1.      Dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. P.M.

2.      Dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. ANS

Emilian Mosnegutu Evaluation of the municipal waste management considering the new concept of economy and population perceptions
Grzegorz Przydatek Ocena wpływu wybranych czynników logistycznych na efektywność wywozu odpadów komunalnych – studium przypadku
Łukasz Bojko Badanie  parametrów mechanicznych i akustycznych  korpusu gitary elektrycznej
Łukasz Stępniewski Zastosowanie wytwarzania przyrostowego metodą FDM w procesach naprawczych pojazdów szynowych
Kazimierz Opoka Innowacje w transporcie drogowym procesem poszerzającym efektywność branży i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Plenary Lecture 16:30 – 17:00
Prof. Adam Ruszaj Bioniczne Inspiracje w Obszarze Inżynierii Mechanicznej
IIIA Session 17:00 – 18:30 sala 1,9
Chairman of the session

1.      Prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec

2.      Dr hab. inż. Grzegorz Przydatek, prof. ANS

Arkadiusz Kamiński Zastosowanie wodoru w transporcie – spalanie, trwałość silnika oraz aspekt ochrony środowiska
Emilia Basta

Natalia Zwolińska

Badanie parametrów fizykochemicznych jakości wód powierzchniowych Nowego Sącza w kontekście uprzemysłowienia i urbanizacji obszarów miejsko-wiejskich w celu zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi – prezentacja wstępnych wyników badań.

Efektywność wykorzystania energii w przemyśle

Przemysław Bratkowski Badania możliwości zastosowania filamentu TPU-93A w procesie wytwarzania przyrostowego do produkcji uszczelnień na potrzeby hydrauliki i pneumatyki przemysłowej
Michał Chruściński Innowacyjne rozwiązania w zakresie przemysłu 4.0 wykorzystane w procesie kucia trzpieni budowlanych wykorzystywanych w zbrojeniach na przebicie
Zbigniew Cichoński Wykorzystanie technologii szybkiego prototypowania w branży kolejowej
Poster session IV 15:30 – 16:00 sala 0,8
Chairman of the session:

1.      Dr inż. Sławomir Jurkowski

2.      Dr inż. Dariusz Smolarski

Agnieszka Bartkowiak Agility culture w logistyce produkcji makaronu na przykładzie MŚP
Sławomir Kołodziejski “Badania oleju hydraulicznego w warunkach eksploatacyjnych przed i po mikrofiltracji”
Sławomir Kołodziejski Zastosowanie metody FDM/FFF wytwarzania przyrostowego w procesach naprawczych pojazdów szynowych.
Magdalena Rykała Badania możliwości zastosowania filamentu TPU-93A w procesie wytwarzania przyrostowego do produkcji uszczelnień na potrzeby hydrauliki i pneumatyki przemysłowej
Beniamin Stecuła Porównanie właściwości mechanicznych na rozciąganie wydruków 3D z filamentów ABS-42 z ABS-45455- spełniającym normy palności EN45545 na poziomie HL1, HL2, HL3
Łukasz Stępniewski Zastosowanie technologii RFiD w procesach logistycznych przy produkcji
Sławomir Jurkowski Ocena możliwości zastosowanie metod szybkiego prototypowania przy budowie maszyn technologicznych CNC z wykorzystaniem metody MSA przy ocenie zdolności produkcyjnej
E – Posters
Tomasz Wojtarowicz Analiza funkcjonowania systemów światłowodowych
Dariusz Wójs Elektrownia wiatrowa przyjazna środowisku
Roman Chudy Stan technologicznej warstwy wierzchniej po obróbce sekwencyjnej
Marta Bogdan – Chudy Wpływ minimalnego smarowania MQL na właściwości tribologiczne stopu Ti6AL4V w skojarzeniu z węglikiem spiekanym z różną konfiguracją powłok
Michał Stoliński Ocena manualnych systemów pomiarowych i weryfikacja możliwości implementacji automatycznych urządzeń

Program of the
II International Scientific Conference Industry 4.0