Rejestracja referatów - przedłużona

Szanowni Państwo,
z uwagi na liczne prośby przedłużamy termin rejestracji udziału w konferencji

    Streszczenie referatu

    * Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 3000 słów.
    Streszczenia po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Przygotowanie streszczenia w języku angielskim po weryfikacji przez Komitet Naukowy.

    Preferowana forma prezentacji *