II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przemysł 4.0

20-22.03.2024

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Inżynieryjnych
Akadami Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.


ISCI4.0 to międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce szeroko rozumianej rewolucji "Przemysł 4.0" a sama konferencja stanowi platformę do wymiany doświadczeń specjalistów z całego świata.

Tematyka konferencji

  • Innowacyjne procesy i systemy wytwarzania: obróbka skrawaniem, szlifowanie, obróbka elektrochemiczna (ECM), elektroerozyjna (EDM), laserowa (LBM), metody hybrydowe, obróbka plastyczna i odlewnictwo, metody wytwarzania przyrostowego.
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów i systemów produkcyjnych – roboty autonomiczne.
  • Symulacje procesów i systemów produkcyjnych.
  • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji: sztuczna inteligencja, integracja softwarowa, Internet przemysłowy, platformy chmurowe, cyberbezpieczeństwo.

  • Gospodarka energią i odpadami w przemyśle.
  • Bionika – jako źródło innowacji w Przemyśle 4.0.
  • Transport i logistyka w systemach produkcyjnych.
  • Mechatronika w inżynierii produkcji.

20-22

03.2024

Wydział Nauk Inżnieryjnych Akademi Nauk Stosowanych w Nowym Sącz

Patrtnerzy

Patronat

Więcej informacji o organizatorach